Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Транспорт

Отрасловото допълнение DSI Trans е решение, разработено за малки и средни предприятия за транспорт, което разрешава изпълнението на административните задачи, свързани с транспорта, с помощта на системата за управление на предприятия SAP Business One.

Основни функции:

1. Широко използване на основните данни

 • Единен регистър на основните данни на бизнес партньорите, която може да се използва за транспорт, фактуриране, администрация на финансовите и банковите транзакции и финансов анализ. Регистърът на шофьорите и телефонните им номера улеснява използването на функция за отчитане на наличностите, базирана на SMS технология.
 • Единен регистър на основните данни на артикулите, който може да се използва за търговската дейност и фактурирането.
 • Регистър на основните данни на позициите на транспорта, който може да се използва при поръчване на транспорт и разпределяне на задачите по превоз.
 • Въвеждане на основните данни на МПС-та за лично ползване, ремаркета, машини и други превозни средства.
 • При влекачи – сериите на поредните номера на документите за превоз.
 • Въвеждане на данните на документи (всякакви документи), следене на срока на валидност. Преди изтичането срока на валидност на документа системата алармира автоматично.
 • Регистър на състоянието на гумите, водене на дневници за промените, достъп до данните от историята им.  
 • Въвеждане на сервизните събития.
 • Регистър на цената на горивото, която може да бъде отчетена, за изчисляване на икономиите от горивото.

2. Поддръжка на организацията на превоза на товарите и свързаните с него административни задачи

 • Въвеждане на поръчки на превози на стоки от клиенти.
 • Въвеждане на данните на стоката: наименование, количество, места на натоварване и разтоварване.
 • Въвеждане на данните на товаренето: разпределяне на количествата стоки, въвеждане на конкретни данни.
 • Въвеждане на данните на цените, едновременно могат да бъдат образувани цени за повече услуги към една клиентска поръчка на превоз на товари.
 • Изходящите фактури могат да бъдат съставени общо и по етапи, поддържа се и съставянето на сборните фактури.
 • Една поръчка за превоз на товар може да се състои от повече ангажименти  за превоз на товари.
 • Потвърждаването на поръчката за превоз на товари може да бъде изготвено в разпечатан и електронен вид.
 • Регистрация на клиентските поръчки за превоз на товар, пристигнали по интернет.
 • Изпратените поръчки могат да бъдат презаписани във вътрешните поръчки за превоз на товари, където има възможност за корекция и уточняване на данните
 • Проследяване на статутите на изпратените поръчки по интернет.
 • Въвеждане на задачите на превозвачите по превоза на товарите.
 • Задачите по превоза могат да бъдат разпределени както за подизпълнители, така и за собствени превозни средства.
 • Доклад за изпълнението на задачатаръчно или с помощта на sms технология.
 • От програмата може да се изпрати sms на мобилния телефон на шофьора, изпълняващ курса, в рамките на един превоз на товари могат да се управляват и повече изпълнения.
 • Шофьорът уведомява възложителя за изпълнението на задачата с връщане на получен sms.
 • Програмата въвежда в паметта получения sms и го разпределя автоматично към отделните задачи по превоза на товари, така автоматично се изготвя доклад за изпълнението на задачата.

3. Поддръжка на последващото отчитане на превоза на товари, извършен със собствен автомобил

 • Въвеждане на събитията от превозите на товари въз основа на товарните документи с използване на основните данни на шофьора.
 • Автоматично определяне на поредния номер на товарния документ.
 • Използване на собствени и чужди ремаркета, управление на наети влекачи.
 • Проверка на данните за дати и километри, осигуряване на непрекъснато въвеждане на данни .
 • Въвеждане на данните на позициите (местонахожденията), отчитане на време, прекарано в чужбина.
 • Лесно въвеждане на теглото на товара.
 • Изчисляване на командировъчните (и за двама шофьори), за което може и да се разпечата документ.
 • Изчисляване на разходите на гориво по норми, въвеждане на действителния разход на горивото в системата SAP Business One.
Nyomtatás