Válasszon országot

Kapcsolat

Széll Ágnes Széll Ágnes
+36 30 863 6022
E-mail
Üzenetküldés:
Telefonszám:*

Integrált elektronikus számlázás – BX eDoc+

Egyre több vállalkozás esetében merül fel az elektronikus számlázás igénye. Elektronikus számla kiállítására két módszer alkalmazható. Az egyik az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott, PDF-alapú bizonylat, a másik az EDI- (elektronikus adatcsere) alapú módszer.

Az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott hitelesített dokumentumok használata egyre inkább teret nyer Magyarországon is. Ezen dokumentumkategóriák fókuszában a számlázás kiemelt szerepet kap, hiszen az elektronikus számlázás az érintett szereplők mindegyikének előnyöket biztosít.

A BX eDoc+ az SAP Business One kiegészítése, amely lehetőséget biztosít felhasználóinak, hogy mind nem minősített (fokozott biztonságú; joghatása: írásbeliség), mind minősített elektronikus aláírással (amely teljes bizonyító erejű magánokirattal egyenértékű joghatással bír) és időbélyegzővel ellátott számlát bocsássanak ki, és azokat hiteles elektronikus bizonylat formájában őrizzék meg.

A lassú és nagy adminisztrációs terhet jelentő papíralapú számlázás elektronikus formába való átültetésével az SAP Business One felhasználói tetemes mennyiségű időt, energiát, munkát és költséget takaríthatnak meg évente. A BX eDoc+ segítségével csökken a papír-, a nyomtatási, a posta-, a tárolási, az archiválási költség, illetve a postai kézbesítéssel járó időveszteség.

Előnyei:

Számlázás egy gombnyomásra

Az SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszerből néhány kattintással előállíthatók az elektronikus számlák, felgyorsítva ezzel a folyamatokat, ami végső soron a vevők magasabb szintű kiszolgálását eredményezi.

Biztonságosabb bizonylatmegőrzés

A törvényi előírások szerint 8-10 évig kell megőrizni minden számviteli bizonylatot. Az elektronikusan előállított, majd időbélyeggel ellátott számla a joghatásnak megfelelő módon tárolódik az SAP Business One rendszerben, és automatikusan különböző szintű mentés készül róla. Szemben a papíralapú megőrzéssel a számla bizonylata nem tűnhet el és nem rongálódhat meg.

Egyszerűbb, gyorsabb visszakeresés

Nincs szükség a papíralapú számlák közötti keresgélésre. A BX eDoc+ kiegészítő modul használatával egy gombnyomással visszakereshető az adott számla.

Költségmegtakarítás

Nincs szükség a számlák papíralapú nyomtatására, postázására és a másolatok tárolására, amikre tetemes összegeket költenek el.

Munkaerő-kímélő megoldás

Csökkenti az adminisztrációs terheket és a hibalehetőségeket, hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Környezetkímélő megoldás

A BX eDoc+ használatával a cég papírfogyasztása jelentősen csökken, támogatva ezzel a környezettudatos működés megvalósítását.

Versenyelőny – beszállítói motiváció

A számlázási folyamatok és azok átfutási idejének jelentős felgyorsulása és pontossá válása miatt a beszállítók még a vitatott tételek esetén is a fizetési határidőn belül juthatnak jogos követeléseikhez.

Bőséges pályázati források

Az elektronikus számlázási megoldások bevezetésére számos pályázati lehetőség indult és indul az elkövetkezendő években. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a támogatott tevékenységek között nevesítve is szerepel az elektronikus számlázás mint kiemelt célterület.

NAV által is támogatott

Adójogi oldalról a korábban megszokott papíralapú rendszerrel egyenértékű megoldás, a hiteles elektronikus számla formátumára vonatkozó NAV-szabályozásnak teljes mértékben megfelel.

Háttér, kérdések, válaszok

Mi kell a BX eDoc+ használatához?

 • SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer
 • Nem minősített (fokozott biztonságú) vagy minősített tanúsítvány (elektronikus aláíráshoz)
 • Időbélyeg, intelligens chipkártya (BALE), kártyaolvasó

Termékünk kialakításánál teljes körű megoldásra törekedtünk, így mindezt egy csomagban, integráltan kínáljuk felhasználóinknak.

Mik az elektronikus számla befogadásának feltételei?

Az áfatörvényben foglaltak alapján az elektronikus számla kibocsátását megelőzően nincs szükség a vevővel, megrendelővel történt előzetes egyeztetésre.

Mik az elektronikus számlázás és bizonylatmegőrzés informatikai feltételei?

 • aláíró-tanúsítvány
 • minősített időbélyeg
 • rendszeres mentés
 • internetkapcsolat

Mi az aláíró-tanúsítvány?

Az elektronikus aláírás hitelesítésszolgáltatás keretében a NetLock tanúsítványkiadási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek mind fokozott biztonságú, mind minősített szinten. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok az írásbeliség, míg a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok a teljes bizonyító erejű magánokirati joghatással bírnak. A NetLock Kft. a négy hazai hitelesítési szolgáltató egyike, biztosítja a BX eDoc+ modul működtetéséhez szükséges tanúsítványt.

Mi az a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE)?

Az „aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardvereszköz, melynek segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza‟. Szakértő csapatunk a BX eDoc+ modul kifejlesztésével tette lehetővé az SBO-felhasználók számára a hiteles és biztonságos elektronikus hitelesítést.

Mitől lesz egy aláírás hiteles?

A minősített aláírás fogalmát az EU elektronikus aláírásról szóló direktívája tette először széles körben ismertté, majd az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján elfogadottá tette az ott alkalmazott értelmezést. Az elektronikus aláírás akkor tekinthető hitelesnek, ha:

 • az aláírást létrehozó tanúsítvány nyilvántartásba vett hitelesítésszolgáltatótól származik;
 • a kibocsátó hitelesítésszolgáltatót a vonatkozó szabályozásban megjelölt hatóság (hazánkban: Nemzeti Hírközlési Hatóság) nyilvántartásba vette;
 • a hitelesítésszolgáltató által kiadott tanúsítványhoz tartozó ún. tanúsítványlánc teljes és érvényes;
 • az aláírást létrehozó tanúsítvány érvényes volt az aláírás pillanatában.

Mit jelent az, hogy nem minősített elektronikus aláírás?

Fokozott biztonságú dokumentumok hitelesítése (aláírása); joghatása: írásbeliség.

Mit jelent az, hogy minősített elektronikus aláírás?

A minősített elektronikus aláírással hitelesített (aláírt) dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirattal egyenértékű joghatással bír.

Nyomtatás